Husinvigning och Rådgivning

Danska husföretaget EBK inviger sitt nya fritidshus.
Nybyggets rådgivare svarar på frågor om bygg och boende.