Filminspelning i bister kyla

Trots bister kyla på -17 på morgonen idag ute på Nybygget spelas det in reklamfilm i Götenehus.

Filminspelning