Gratis nummer av BYGGA NYTT HUS

Denna vecka så får alla som besöker Nybygget ett gratis nummer av tidningen BYGGA NYTT HUS.
Vi har öppet onsdag, lördag och söndag som vanligt denna vecka. Välkomna !