Mjöbäcksvillan lägger grunden

Idag läggs grunden för Mjöbäcksvillans nya visningshus Newport.