Spisdoktorn till Nybygget

Nu välkomnar vi ytterligare ett företag till oss här på Nybygget.

Spisdoktorn bygger nu upp en utställning hos oss i Éntrehuset

som kommer att öppna i slutet på februari.