Visningshus på Nybygget: Ängnö 23-81
Mats Olander | 070-641 13 36 | mats.olander@hudikhus.se
Pär Johnsson | 070-370 10 32 | par.johnsson@hudikhus.se
Tobias Eriksson | 070-358 19 42 | tobias.eriksson@hudikhus.se
Tina Fagerberg | 070-370 12 83 | tina.fagerberg@hudikhus.se
Sofia Rodi | 070-304 89 50 | sofia.rodi@hudikhus.se
Pär Sköld | 073-678 60 86 | par.skold@hudikhus.se
Jens Fästh | 070-255 77 16 | jens.fasth@hudikhus.se
www.hudikhus.se