Visningshus på Nybygget: Funkis 90 kvm
Martin Karlsson | 070-823 05 05 | martin@sverigestugan.se
www.sverigestugan.se

 
 

Sverigestugan
 

SVERIGESTUGAN byggs med eget miljöprogram efter kundernas egna ritningar eller våra ritningar till fasta priser och offerter.

 
SVERIGESTUGAN tillverkas med kärnvirke från Norrbotten.

 
ENERGISNÅLA HUS isolerad med Träfiber seda taket monterats.

 
BESÖK OSS FÖR NÄRMARE INFORMATION!