VärsåsVillan

För snart 60 år sedan startade Lars Högberg snickerifirman Värsås-stugan. Lars byggde mindre sportstugor, för en målgrupp som i det nya välfärdssamhället ville ha ett alternativt boende för helgen och semestern.

Lars affärsidé var solid. Att ge kunderna den standard de önskade – fast lite bättre. Med åren växte kundgruppen och produkterna likaså. Små stugor blev till större fritidshus för att så småningom utvecklas till en omfattande villaproduktion.

Nu återgår vi till grunden och det vi egentligen blivit allra bäst på – fritidshus. Under flera år har VärsåsVillan legat i topp bland de största aktörerna på fritidshusmarknaden. Vi tror att det beror på att vi aldrig låter kvantitet gå före kvalitet.
Tack vare vår gedigna erfarenhet av villaproduktion har vi anammat de höga kraven även för våra fritidshus. Vi håller också fast vid vår grundares vision – att alltid försöka ge våra kunder lite mer än de önskar. Ett bättre boende, helt enkelt.

En del av Götenehus Group AB
VärsåsVillan startade 1954 och drivs sedan hösten 2012 som en del av Götenehus Group AB, vilket ger oss en stärkt position på marknaden. Götenehus Group AB är också moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Verksamheten omfattar dels uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av gruppbyggda småhus

Kontakta våra husrepresentanter