Den luft huset andas är den luft du andas, se till att den är frisk så att du också får vara det

26 oktober 2021

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas. En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag. Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90% av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. I genomsnitt vistas vi 58 år av våra liv hemma varav 27 år i sovrummet, så luften i våra bostäder är viktig. Enligt myndigheternas krav ska all luft i en bostad bytas ut varannan timme.

Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att vi ska fungera optimalt i vardagen; hemma, på gymmet, på jobbet osv.

Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, som på sikt minskar livskvaliteten. Många människor har luftvägsrelaterade sjukdomar som ofta orsakats av dålig inomhusluft.

Balanserad ventilation ger frisk luft i alla rum – året runt

Balanserad ventilation (FTX) säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt, och är den bästa lösningen ur miljö- och energisynpunkt. Fuktig och förorenad inomhusluft förs ut från kök, badrum, toaletter och våtrum via frånluftsventil. I tillägg tillförs ren, frisk och tempererad luft i sovrum och vardagsrum via tilluftsventil. Filtren i ventilationsaggregatet renar utomhusluften på väg in i bostaden och bidrar till att både pollen och luftföroreningar i inomhusluften minskar. Luften ger god komfort och man spar energi, då värmen i ventilationsluften återvinns. Värmeåtervinningen gör att den friska luften blir tempererad och man slipper kallt drag under den kalla årstiden.
Här kan du läsa mer om balanserad ventilation >>

Jämförelse mellan FX- och FTX-ventilation

De flesta nybyggda villor levereras idag med frånluftsvärmepump, så kallad FX-ventilation.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uteluftflödet i en bostad är minst fyra liter per sekund och person. Svensk Ventilation ville undersöka om nybyggda bostäder klarar detta. De mätte på samma sätt i bostäder med de två vanligaste byggsätten för ventilation i nya bostäder i Sverige: FX och FTX. Deras jämförelse visar att FX-ventilation ger otillräckligt luftflöde om någon öppnar fönstret i ett annat rum. FTX-ventilation däremot ger samma stabila luftflöde oavsett om man gläntar på fönstret i rummet intill. Svensk Ventilation rekommenderar därför den teknik som ger trygga stabila luftflöden: FTX-ventilation. Se illustrationsfilm >>

Spara energi med ventilation från Flexit

Flexit har lagt stor vikt på att utveckla energieffektiva ventilationsaggregat för att förbättra inomhusklimatet i bostäder och kommersiella fastigheter och som klarar de tuffa krav vi har i nordiskt klimat.

Våra ventilationsaggregat byggs av en och samma person från början till slut och produkterna testas för kallt klimat i Flexits moderna laboratorium i Töcksfors, där det bland annat finns efterklangs- och vintersimuleringsrum. Flexit jobbar kontinuerligt med produktutveckling för att göra produkterna ännu mer energibesparande, utan att det sker på bekostnad av ett bra inomhusklimat. Vår filosofi är att den energi du sparar och därmed inte använder, är den mest miljövänliga energin.

Klicka på bilden för att se den större.

Flexit tar helhetsansvar

Att projektera ventilationsbehov i bostäder är en noggrann process. Flexit har en egen projekteringsavdelning för bostadsventilation i Ørje och Karlstad med 30 anställda, som säkerställer att projektering utförs enligt lagkrav. Ni har en ritning – vi beräknar offererar, projekterar och levererar det som behövs. Så här går en projektering till >>

Flexit projekterar ungefär 7 000 enheter per år och under augusti 2021 öppnade vi ett nytt projekteringskontor på Drottninggatan i Karlstad.
Flexits projekteringstjänster gäller för företagskunder, kontakta din närmaste Flexit Partner för mer information >>

Hur kommer ditt nybyggda hus att andas?

Den luft huset andas är den luft du andas, se till att den är frisk så att du också får vara det. Flexit är medlem i Svensk Ventilation, som är en branschorganisation inom ventilation som företräder ventilationsföretag inom tillverkning, installation och service i Sverige. Under hösten genomför de en nationell kampanj, #andasfriskt, i syfte att väcka allmänhetens intresse för ventilation och sprida grundkunskap om ventilationssystem kopplat till hälsa.

Du kan även läsa mer om husets andning på Svensk Ventilations hemsida Andas Friskt >>

Vill du veta mer om vad du ska tänka på för ett bra inneklimat i ditt nya hus?

Läs mer på Flexits hemsida eller besök vår monter på Nybygget i Arlandastad så berättar Rickard Öjetoft vad som är viktigt att tänka på för att få det bästa inneklimatet när man bygger nytt hus.

Du kan även nå Rickard på 010-209 86 03 eller maila till rickard.ojetoft@flexit.se