7. Byggstart

Nu börjar det närma sig att bygget faktiskt kommer igång. Mycket av de stora besluten och pappersarbetet är avklarat. Först är det några sista detaljer att få klart. Byggnadskreditiv, byggnadslån och kontrollansvarig är några saker att gå igenom. I det här stadiet är det med andra ord dags att prata med banken för att bli beviljad och vara säker på vilket belopp banken säger ja till.

Byggnadskreditiv

Ett steg närmare att få bygga ett nytt hus är ett byggnadskreditiv eller byggnadslån som det också kallas. Det är banken som beslutar hur stor kredit de kan tänka sig att bevilja dig. Att jämföra olika banker är alltid bra eftersom beviljat belopp, ränta och övriga kostnader kan skilja sig åt.

Ett byggnadskreditiv är en kredit som du har under hela byggtiden. Du är då beviljad en kredit på upp till ett visst belopp. När fakturorna kommer använder du krediten vid betalning. Fördelen med en kredit under byggtiden är att du inte betalar någon amortering utan endast en ränta på det använda beloppet.

Etablerade bankkontakter

Många hustillverkare och större entreprenörer har idag etablerade bankkontakter som de samarbetar med. De kan ofta erbjuda lite bättre villkor och är van att föra en dialog om nybyggen inom hus. På Nybygget kan du snabbt komma i kontakt med både bank och hustillverkare som erbjuder bra möjlighet till byggnadskreditiv.

Alla banker har olika inriktningar och det är inte säker att alla lånar ut till ett byggnadskreditiv. Börja därför alltid med att kontrollera så den typ av kredit är möjlig hos den bank som är av intresse.

Betalning av fakturor

Vid ett byggnadskreditiv är det vanligt att du själv inte betalar fakturorna. Istället skickar du in dom till en speciell avdelning på banken som betalar fakturorna åt dig. Det är för att banken ska kunna säkerställa att ditt byggnadskreditiv inte utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Möjligt att amortera

I ett byggnadskreditiv finns det inget amorteringskrav, men det är bra att veta om att det är fullt möjligt att amortera på krediten. Lägre nyttjad kredit ger en lägre ränta varje månad och slutligen ett mindre bolån då byggnationen är klar och krediten ska omvandlas till ett vanligt lån. Finns ekonomin under byggnationen är amortering bra att göra för att minska ner kostnader både på lång och kort sikt.

Kontrollansvarig

Vid ett nybygge finns det krav på att en kontrollansvarig, KA, finns utsedd. Den personen ska vara både certifierad och registrerad hos Boverket och vara helt fristående från de övriga som är inblandade i byggprocessen. Tycker du att det är svårt att själv hitta och välja en lämplig KA kan du ta hjälp. Välj en kontrollansvarig som är specialist på småhus och som har ett gott rykte. Du kan välja att själv leta och utse en KA eller få hjälp av Nybygget.

Kontrollera via Boverket

Alla som är certifierade kontrollansvariga finns att hitta på boverket.se. Gå alltid igenom och se till att personen faktiskt har ett giltigt certifikat, det är ett krav från EU:s tjänstedirektiv.

Kontrollansvariges uppdrag

Vad gör då egentligen en kontrollansvarig? Namnet avslöjar att den både ska kontrollera och vara ansvarig. Den ska medverka i hela byggprocessen och säkerställa att kontrollplanen följs i bygget. Vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller ska denna person vara närvarande. KA ska dessutom skriva ett utlåtande till byggnadsnämnden som ligger till grund för deras beslut redan vid ett bygglov.

Självständig ställning som KA

För en KA är det viktigt att ha en självständig ställning. Det innebär att denne inte får vara nära släkt med den som utför arbetet eller arbeta på samma företag. KA måste vara helt fristående för att det inte ska uppstå någon form av jävsituation.

Tidsaspekt i husbygge

Hur lång tid det tar att bygga ett hus beror på många faktorer. Är det ett nyckelfärdigt hus brukar det vara fullt möjligt att flytta in på mindre än ett halvår från det att bygget påbörjats. Vid en totalentreprenad är det rimligt att räkna på uppemot tio månader iallafall. Du som kommer att göra stor del av bygget själv kommer förmodligen att behöva vänta något längre på att få flytta in.

Beställ huset

Så snart bygglovet är beviljat och allt är klart med banken är det bara och beställa huset eller allt virke som behövs för att bygga ett lösvirkeshus. Det kan ta några månader innan huset och allt virke som fönster levereras. Under den här tiden genomförs mycket markarbete som husgrund, avlopp och annat. Markarbetet bör vara helt klart minst en vecka innan huset levereras.