Vad blir totalkostnaden och hur stor budget har du?

1. Din budget

Att bygga ett nytt hus kostar pengar oavsett om det finns en riktigt stor budget eller avsikten är att bygga hus med en liten budget. Dessutom tillkommer alltid en del kringkostnader som är viktig att ta hänsyn till. I det här avsnittet går vi igenom sju steg som kommer göra det lättare för dig att sätta upp en bra budget för och bygga ett nytt hus.

Steg 1: Privatekonomi

Det första steget i att bygga hus är att se över sin ekonomi. Börja alltid med att gå igenom den privata ekonomin, inkomster och utgifter, för att vara säker på hur stort ekonomiskt utrymme som finns för att både betala på ett lån och bygga upp en säkerhetsbuffert för oförutsedda händelser.

Skulle privatekonomin sätta stopp men det finns en stor längtan efter att bygga hus är en bra början att gå igenom alla poster i ekonomin. Finns det möjlighet att minska på utgifterna? Se över abonnemang, jämför försäkringar och ta med matlåda istället för att äta lunch ute. Många små summor leder till besparingar som kan användas som kontantinsats i den kommande budgeten för husbygge.

Steg 2: Boendekalkyl

Nästa steg är att sätta upp en boendekalkyl. Boendekalkyler går ofta att hitta på bankens hemsida. Där går det att experimentera med olika belopp, vad månadskostnaden skulle bli och se preliminärt hur mycket du kan få låna utifrån de inkomster och utgifter som finns. Genom att se hur stor månadskostnaden blir vid olika belopp är det lättare att få en realistisk uppfattning om utrymmet finns i ekonomin.

Steg 3: Kontakta banken

Kontakta banken i ett tidigt skede för att få en uppfattning om hur mycket pengar du verkligen kan få låna. Tillsammans med dig kan de gå igenom hur ekonomin ser ut och uppskatta en summa som du skulle bli beviljad att låna. Det är individuellt hur mycket du kan få låna vilket avgörs av en mängd faktorer som inkomst, eventuell medlåntagare, övriga lån och mycket mer.

Steg 4: Gå igenom utbudet

Frågan “Vad kostar det att bygga nytt hus?” har inget givet svar. Allt beror på vad för hus du är intresserad av. Idag går det och hitta ett nyckelfärdigt fritidshus liksom bygga en unik fjällstuga som är ritad av en utvald arkitekt. Det är möjligt att bygga hus på låg budget för den som kan göra medvetna val – ett billigt kök istället för ett specialanpassat designkök.

För att kunna räkna på totalpriset för att bygga hus behöver du bestämma vad det är du vill ha. Sätt dig ner själv för att göra efterforskningar eller ta hjälp av en specialist på Nybygget – samlingsplatsen där privatpersoner och företag kan mötas inom byggrelaterade frågor. På Nybygget finns säljare med många års erfarenhet som kan hjälpa dig i processen att välja hus.

Steg 5: Skapa en trovärdig kostnadskalkyl

Oavsett om målet är att bygga ett nyckelfärdigt hus billigt eller designa och bygga med lösvirke är det viktigt att sätta upp en rättvis kalkyl från början.

Ett nyckelfärdigt hus har ofta en fast kostnad och det går att göra olika tillval där kostnaden redan ligger fast på olika nivåer vilket skapar en kostnadskontroll.

För den som väljer att bygga med lösvirke kan det i detta skedet ibland finnas behov av att ta hjälp för beräkningar. Det kan vara väl värt pengarna när en kunnig person hjälper till att ta fram en kostnadskalkyl på de önskemål och visioner som finns för att bygga ett hus.

Steg 6: Räkna med övriga kostnader

Ett husbygge är inte enbart kostnaden för material och arbete utan det tillkommer även kostnad för pantbrev och lagfart.

Pantbrevet används som en säkerhet av banken vid ett lån. Om lånet inte betalas som det ska har banken rätt att lösa in sitt pantbrev och om fastigheten behöver säljas ger pantbrevet banken förtur till att ta del av de pengar som kommer in vid en försäljning.

Lagfarten är en officiell registrering av nya ägare av egendom och har använts i Sverige i flera hundra år. Kostnaden för lagfart består av expeditionsavgift och stämpelskatt. Stämpelskatten är på 1,5 % av värdet på egendomen.

Under byggtiden är du normalt beviljad en byggkredit. Banken brukar sätta ett slutdatum på byggkreditiv då huset bör vara på plats och lånet istället ska läggas om till ett bolån. När slutbesiktningen är klar och huset är värderat och försäkrat läggs lånet om. Då betalar du en kontantinsats som är minst 15 % av husets värde och upp till 85 % av värdet kan bindas i bolån.

Steg 7: Buffert för oförutsedda utgifter

Att bygga hus på minimal budget eller en väl tilltagen budget motverkar inte att oförutsedda utgifter uppkommer. Ett exempel är vädret, en faktor det är svårt att kalkylera med. Extrem kyla eller stora mängder med nederbörd som exempel kan förskjuta byggtiden något vilket i längden kan påverka kostnaden då datum för inflytt förskjuts och det andra boendet krävs under en något längre period. Därför är det viktigt att alltid ha en liten buffert för oväntade saker som kan uppstå under uppbyggnaden av huset.

Tips:

Gör en boendekalkyl.
Bra verktyg finns på de olika bankernas hemsidor.

Sammanställ alla byggkostnader.
Ta hjälp av husföretaget för att sammanställa alla kostnader som ingår i ditt husbygge. På Nybygget finns de flesta av Sveriges främsta husleverantörer på plats.