3. Hustyp

Det första steget till ett nytt hus kommer i beslutet om vilket typ av hus du ska bygga? Det går att välja mellan flera hustyper, olika leverantörer erbjuder olika lösningar. Gränserna mellan hustyperna har på senare tid suddats ut och valmöjligheterna är många, så fastna inte för mycket i tankarna kring hustyper. Nybygget har duktiga säljare som du kan prata med och utifrån dina behov komma fram till rätt lösning för dig. Nedan kan du läsa om de vanligaste hustyperna, lösvirkeshus, kataloghus, modulhus och elementhus. Alla har sina för- och nackdelar.

Vad är ett kataloghus?

Ett kataloghus kallas ofta för ett nyckelfärdigt hus. Vad nyckelfärdigt innebär kan variera något mellan olika tillverkare, men i stora drag går det ut på samma sak. Du kan välja mellan flera modeller av nyckelfärdiga hus och har oftast redan från början en klar bild över färdigt resultat och kostnader. Kataloghus byggs vanligtvis med moduler men kan även byggas av lösvirke. Denna typ av hus passar dig som vill bygga allt från en villa, till ett fritidshus eller attefallshus på tomten.

Vad är ett modulhus?

Ett modulhus är en form av kataloghus och är ett komplett, nyckelfärdigt hus. Huset kan bestå av en eller flera moduler och majoriteten av bygget tillverkas i en fabrik. Modulhus har en kort monteringstid då huset kommer levererat i delar, även kallat moduler. Både el och vvs är installerat redan innan huset kommer på plats. Hos Nybygget har vi flera utställare som bygger modulhus, Älvsbyhus och Hjältevadshus är några av utställarna. Kolla in våra utställare och läs mer vad varje unik husutställare kan erbjuda dig.

Fördelar med kataloghus

Den största fördelen enligt många är att från början till slut finns det en fast kostnad. Passar dig som vill ha kontroll på varje krona och strikt behöver hålla dig till budgeten. Tillverkare som erbjuder färdiga modulhus har ofta visningshus som du kan besöka för att i verkligheten skaffa dig en uppfattning om hur det slutliga resultatet kommer att bli i verkligheten. På Nybygget finns det flertalet visningshus att besöka. Här kan du uppleva husen på ett helt annat sätt än när du tittar i en broschyr. Kom och se materialen i verkligheten och upplev skillnaden mellan olika hustillverkare. Visningshusen som finns uppställda är endast exempel på hur ditt framtida hus skulle kunna se ut, det finns många olika valmöjligheter att välja mellan.

Kataloghus, eller modulhus, går ofta snabbt att bygga upp. Många tillverkare sätter ihop delar av huset redan i fabrik, väl på plats är det bara att resa upp de stora partierna till ett hus.

Nackdelar med kataloghus

Nyckelfärdiga hus är som det låter – färdig i utformningen. Det är (oftast) inte möjligt att själv skapa och utforma huset helt efter egna önskemål vid byggnationen. Färger och olika tillval kan vara begränsade och det kan bli dyrt att exempelvis installera ett eget kök istället för att använda sig av det standardiserade kök som erbjuds.

Vad är ett lösvirkeshus?

Lösvirkeshus är motsatsen till ett kataloghus, här finns det inte en färdig mall att utgå från utan du bestämmer helt själv husets utseende. Det innebär att allt virke som behövs inhandlas löst, bräda för bräda, därav namnet lösvirkeshus. Total frihet att utforma och bygga som du själv vill i kombination med ansvar över virke och budget. Lösvirkeshus passar dig som vill ha frihet att själv välja utseende, både utvändigt och invändigt. Du kan även bygga kataloghus i lösvirke. Dessa typer av hus är ofta enklare att anpassa efter egna önskemål än om man bygger ett katalog-, eller modulhus.

Fördelar med lösvirkeshus

Du som vill bygga ett unikt hus eller redan från start är helt på det klara med hur huset ska se ut får möjlighet att bygga som du själv önskar. Här finns det inga begränsningar i utseende och form utan allt är möjligt.

Nackdelar med lösvirkeshus

Lösvirkeshus kan vara svårt att beräkna och uppskatta vad den slutliga kostnaden kommer att landa på. Det kan dessutom alltid uppkomma extra kostnader utöver de som redan är budgeterade. Bygget tar längre tid än vid ett färdigt modulhus och vädret kan ställa till det så bygget blir uppskjutet en längre tid.

Vad är ett elementhus?

Ett elementhus är nästintill synonymt med kataloghus och sättet husen byggs på liknar varann. Elementhus består av husmodeller som kan erbjuda vissa avvikelser från kataloghusen, exempelvis kan själva grunden beställas och invändigt anpassas huset efter önskemål. Idag finns även möjlighet att ta fram arkitektritningar som sedan görs om till moduler. Ett elementhus är byggt med moduler som monteras ihop på plats där i vilken grad huset är färdigt kan variera. Modulerna som vanligtvis levererats är ytterväggar, tak, fönster och ytterdörrar. Efter att modulerna levererats och monterats på tomten återstår det invändiga arbetet.

Elementhus är en typ av bygge som passar bra för dig som har en enklare tomt att bygga på samt vill ha ett enklare hus. Elementhus passar för dig som vill bygga allt från små villor till stora familjehus. Hos Nybygget har vi flera utställare som bygger elementhus, Borohus och Mjöbäcksvillan är några av utställarna. Kolla in våra utställare och läs mer vad varje unik husutställare kan erbjuda dig.

Fördelar med elementhus

Likt kataloghus har denna typ av bygge korta byggtider och är mycket tidseffektivt. Elementhus kan öppna upp för möjligheten kring fler tillval och önskemål.

Nackdelar med elementhus

Huvudsyftet med elementhus är att huset till stor del byggs i element och detta kan till viss del påverka utseendet och passar inte alla typer av husbyggen. Husbyggen som passar till denna typen av hus är främst mer moderna, enkla och minimalistiska husbyggen, även kallat funkishus.

Utgå ifrån egna önskemål och behov

Att bygga ett nytt hus är en stor händelse för de flesta människor och det kan upplevas svårt att välja rätt hus. Därför behöver man börja med sig själv, vad är det jag behöver? Ställa upp för- och nackdelar gentemot varandra kan vara till stor nytta. Ett av de bästa tips som går att ge handlar dock om att ta hjälp av de som på daglig basis arbetar inom området och är van att guida människor rätt. Via Nybygget kan du komma i kontakt med erfarna säljare som har flera års erfarenhet inom branschen.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen är en lag alla som bygger nytt behöver följa. Lagen styr så att exempelvis installationer och brandskydd utförs på ett säkert och korrekt sätt. De flesta färdiga kataloghus är idag tillverkade på ett sådant sätt att de fullt ut följer lagen. Den som väljer att bygga ett lösvirkeshus behöver själv säkerställa att allt i huset utförs på ett korrekt sätt.

Husets utseende

Redan från början är det viktigt och tänka igenom hur huset ska se ut, allt från storlek och antalet rum till typ av fasad och altan. Enplansvilla, tvåvåningshus eller ett attefallshus? Idag finns det väldigt mycket att välja på för den som ska bygga hus. Långt ifrån alla har en klar bild från början av hela huset och dess detaljer, men utifrån en grov skiss går det att bit för bit bryta ner och få till drömhuset.

Låt det ta tid

Ett gott råd på vägen mot att bestämma hustyp – låt det ta tid! Ibland kan idéer behöva ligga och gro ett tag innan de kan bli verklighet. Att bygga hus är något de flesta bara gör en gång i livet, försök därför att få till det så bra som möjligt hela vägen. Nybygget är öppet året om och har fri entré, du är varmt välkommen att besöka oss så många gånger du vill och uppleva våra visningshus. Ta hjälp av proffs på Nybygget och starta resan mot ditt drömhus.