Tänk noggrannt igenom valet av tomt

2. Tomtval

Ett hus går alltid att bygga om, bygga till och bygga nytt men tomtens läge är något som aldrig kan påverkas. Därför är det viktigt att fundera ordentligt på vad som för dig är viktigt att ha nära till. Naturen, centrala delar av staden eller goda möjligheter att pendla kan vara några saker att tänka på när du tittar på olika typer av tomter.

Vad är viktigt för dig?

Tomtens läge har en avgörande faktor i hur du kommer att trivas i huset. Det finns inget rätt eller fel då det kommer till val av tomt, alla människor har olika drömmar. Allt från att bo väldigt centralt eller långt ute på landet utan några grannar i sikte. Att tänka på vid tomtköp är att det absolut inte går att ändra i efterhand på samma sätt som det går att byta köket om det inte känns bra. Ta dig tid att besöka flera tomter för att hitta det optimala läget för dina behov. På Nybygget finns flera produkter och kringtjänster för dig som ska bygga nytt.

Planbestämmelser för tomten

En tomt som är intressant kan ha olika planbestämmelser. Kommunen kan svara på om det finns en bestämd detaljplan att följa, eller om det finns särskilda bestämmelser även om detaljplan saknas. Detaljplanen kan styra hur och var fastigheter får byggas, vilken höjd husen får ha och vilket avstånd det måste vara mellan olika byggnader.

Det kan påverka husets utformning och placering till stor del. Då kan det vara bättre att i förväg vara medveten om de givna ramar som finns att förhålla sig till för att inte upptäcka det efter köp av en tomt som gör att huset behöver anpassas.

Framtidsplaner för området

Kommunen har områdesplaner att tillgå som kan ge svar på vilka framtidsplaner som gäller för området i stort. Finns det tomma ytor som idag är grönområden kan det finnas planer på att bygga hyreshus eller utveckla området på ett eller annat sätt. Stora förändringar som är på gång kan vara en avgörande faktor för att leta efter en annan tomt.

Husets placering på tomten

Något att titta lite extra på är tomtgränsen för att bygga hus. I de flesta fall ska huset placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen men lokala avvikelser kan förekomma. För byggnation närmare tomtgränsen än 4,5 m kan grannens samtycke krävas.

Finns det några servitut

Ett servitut kan bestå av många saker och är viktigt att ha med i beräkningarna. Det kan ge grannen rätten att använda en gemensam brunn eller så finns det vattenledningar i marken som tillhör en annan fastighet. Servitutet följer med fastigheten och påverkas inte av nya ägare. Via Lantmäteriet går det att få fram information om eventuella servitut.

Gatukostnader

Ligger tomten inom en detaljplan kan kommunen komma att kräva in gatukostnader om den gemensamma gatan behöver förbättras eller anläggas. Är det enskild väg finns det vägföreningar som sköter underhållet sommar som vinter. Det går att kolla upp vägföreningens ekonomi och få en uppfattning om ungefär vilken kostnad det brukar handla om varje år för exempelvis underhåll och plogning.

Billigt kan bli dyrt

Ibland kommer det ut riktigt billiga tomter till försäljning som kan vara lockande att köpa. Då är det viktigt att tänka på vilka väderstreck huset kommer att placeras i och vilken typ av vegetation som finns på tomten. Det är viktigt att förstå vad som kommer att krävas för och få tomten byggklar. Är det exempelvis mycket berg på tomten kan det krävas både sprängning och schaktning för att få tomten helt byggklar.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp kan vara en stor kostnad för en tomt. Tomten kan vara ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningar eller så kan det vara ett krav och en kostnad tillkommer. Där det inte finns kommunalt vatten och avlopp krävs att man själv ordnar detta. Det är vanligt att då borra efter vatten, företag som arbetar med detta kan lämna en ungefärlig offert på kostnaden. Enskilt avlopp är idag en trekammarbrunn men det kan finnas specifika krav från kommunen vilket de kan ge svar på.

Storlek på tomten

En normal villatomt brukar ligga mellan 700–1 000 kvm. Storleken räcker till en normalstor villa och en liten trädgård runt om huset. Hur stor tomt som krävs beror på husets storlek samt om andra byggnader som ett stort garage kommer att byggas upp.

Ansök om bygglov på tomt

För att få bygga på en tomt krävs ett bygglov. Det hanteras av kommunen som handlägger ärendet genom att bland annat besöka platsen. Vid ett positivt förhandsbesked från kommunen har berörda grannar möjlighet att överklaga inom tre veckor. Om ingen överklagar får du ett bygglov som är giltig under två års tid. Skulle byggnationen inte komma igång under angiven tid behöver du på nytt ansöka om bygglov för tomten.

Viktigt att tänka på:

Tomtens läge

  • avstånd till service och kommunikationer
  • väderstreck: hur kommer huset skugga olika delar av tomten vid olika tider på dagen?

Förutsättningar för husbygget

  • finns kommunalt vatten framdraget?
  • behövs det sprängas?

Kolla med kommunen:

  • finns detaljplan för området?
  • vilken byggrätt har tomten: hur stort hus får du bygga?
  • vilka planer finns för området?