10. Inflyttning

Huset står klart och dagen för inflytt närmar sig i snabb takt. Innan du kan flytta in behöver det göras en slutbesiktning av huset som behöver bli godkänd. De fel och brister som uppkommer vid en slutbesiktning kan behöva åtgärdas innan du får flytta in i huset. Blir besiktningen godkänd är det äntligen dags att ta över nyckeln till ditt eget hus och äntligen flytta in.

Slutbesiktning

Slutbesiktning är en total genomgång av huset för att säkerställa att det är byggt på ett korrekt sätt och uppfyller de krav och lagar som finns. Personen som utför slutbesiktningen kallas för besiktningsman och ska vara helt oberoende och är den som ensam kan bestämma om fastigheten blir godkänd eller underkänd. Boka slutbesiktning via Gar-bo som du hittar kontaktuppgifter till via Nybygget.

Hur en slutbesiktning genomförs

Det är en omfattande besiktning där hela huset får en översyn, från grunden hela vägen upp till skorstenen. Slutbesiktningen går även igenom så att byggnationen har skett i enlighet med det bygglov som du fick från kommunen.

Vid fel och brister

Skulle besiktningsmannen hitta fel och brister i byggnationen kommer det att tas med i protokollet som upprättas. Är det allvarliga fel kommer byggnationen underkännas och dessa behöver åtgärdas för att sen genomföra en ny slutbesiktning innan du får flytta in. Vid mindre fel eller såna som inte har någon större betydelse ska besiktningsmannen ändå godkänna huset.

Vid godkänd slutbesiktning

När en slutbesiktning blir godkänd lämnar besiktningsmannen ett skriftligt protokoll och entreprenaden anses vara färdig. Då slutar också byggherren att ha huvudansvaret för projektet och du tar över ansvaret för huset.

Tvåårsbesiktning

Det är inte obligatoriskt att genomföra en tvåårsbesiktning, men något som rekommenderas att göras för dig som har haft någon form av entreprenad på bygget. Entreprenaden har ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under den tvååriga period du har hunnit bo i huset. Om något fel har uppstått är det entreprenörens ansvar att rätta till det.

Anlita en besiktningsman

Vid tvåårsbesiktningen gäller samma sak som vid en slutbesiktning. En oberoende besiktningsman ska genomföra besiktningen och kommer då att gå igenom hela huset för att upptäcka eventuella fel och brister som finns. Fel och brister kan vara allt från dörrar som blivit svår att öppna och stänga till sprickor i väggarna.

Fel efter tvåårsperioden

Skulle det uppstå fel efter en tvåårsperiod finns det fortfarande möjlighet att reklamera felen så att de som utförde bygget behöver åtgärda, men, det kan bli dyrt för dig som privatperson. Du måste då själv betala för en genomgående utredning som bevisar att felet har uppkommit tack vare fel vid byggnationen. Om utredningen landar i att felet inte kommer från när huset byggts utan har uppstått i efterhand står du med både en dyr utredning och fel på huset.

Energideklaration

Du som bygger ett nytt hus ansvarar för att en energideklaration genomförs inom två år från att slutbesiktningen är genomförd och godkänd. Det är ett krav från Boverket att alla nya fastigheter måste utföra en energideklaration. På den går det att utläsa byggnadens energiegenskaper och säkerställa att de motsvarar vad som beräknades för huset redan från start.

Energideklaration och tvåårsbesiktning

Många väljer att utföra en energideklaration och tvåårsbesiktning på en och samma gång, det blir lätt att komma ihåg.

Att tänka på vid flytt till hus

Flytten till hus är en spännande och det är mycket som händer på en och samma gång. Det finns en del att tänka på då det äntligen är dags att flytta in. Även om det kan kännas överväldigande och stort brukar allt ordna sig tillslut!

Försäkringar

Oberoende av hur den tidigare boendesituationen var innan flytt bör du alltid ringa till ditt försäkringsbolag och föra en dialog med dom för att vara säker på du har rätt försäkringar. Hemförsäkring kan behöva anpassas utifrån det nya boendet liksom eventuell villaförsäkring.

Flyttanmälan

Gör adressändring och kom ihåg att sätta upp namnen på brevlådan så att posten hittar fram. Alla företag uppdaterar inte per automatik adressen vilket gör det viktigt och dubbelkolla både så att de vanliga räkningarna kommer fram och att adressen stämmer.

Möbler och inredning

De möbler som följer med från det tidigare boendet kanske inte alls passar in i det nya huset eller så är boytan plötsligt mycket större vilket gör att det krävs mer möbler. Många tipsar om att bo in sig i huset ett tag innan större inköp av möbler för att få rätt känsla.

Möbler sedan tidigare boende går att sälja begagnat eller skänka bort och nya möbler går att blanda med både nya och second hand fynd. Bra för både plånboken och miljön.