Om oss

Nybygget ägs och drivs av Arlandastad Group, ett privatägt bolag som arbetar med att skapa konceptuella plattformar för att utveckla Sveriges första flygplatsstad.
Arlandastad Group är ett ungt och idédrivet bolag som arbetar med fastighets- och konceptutveckling på en av Sveriges mest spännande platser, granne med världen via Arlanda flygplats. Här kontrolleras 240 hektar mark och utvecklar med hjälp av samarbete, kreativitet och kompetens platser där kommersiella intressen, myndigheter och forskning kan samverka. Här drivs flera olika anläggningar: Nybygget, DRIVELAB Center, Test Track 1 och Test Track, 2, DRIVELAB Hotel, DRIVELAB Sales & Service samt DRIVELAB BIG.

Samarbete är ett av våra ledord och tillsammans med Sigtuna kommun och Swedavia bygger vi Sveriges första flygplatsstad, Airport City Stockholm. På 800 hektar skapar vi gemensamt en levande stad närmare världen där vi erbjuder något så unikt som gångavstånd till övriga världen.

Vår styrka som bolag är att vi inte enbart fokuserar på produktion och förvaltning. Vi skapar en attraktiv och långsiktigt hållbar plattform och mötesplats där företag och andra intressenter kan bilda kluster och effektiva samarbeten. Via konceptutveckling formar vi platser där detta kan ske. Ett exempel på detta är vårt konceptområde DRIVELAB där vi med anläggningar och fastigheter realiserar ett område där aktörer inom fordonsindustrin verkar för framtidens innovationer och lösningar.

Utvecklingen av området kring Arlanda är angeläget för Stockholm och Sverige. Flygplatsen och omgivningarna runt denna har de senaste åren haft en hög tillväxt. I Arlandaområdet skapas årligen cirka 1000 nya arbetstillfällen och Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Att Arlandastad Holding är med och driver den utvecklingen framåt är spännande.