Bygga nytt

10 saker att tänka på när du ska bygga nytt

Här har vi samlat ihop kortfattad information om vad du behöver tänka på när du ska bygga nytt hus. Det kan verka mycket att hålla koll på. Men din hussäljare kommer självklart hjälpa dig, hela vägen till ditt nya hus.
Vill du lära mer om att bygga nytt är du välkommen till oss på Nybygget. Hos oss finns kunniga specialister inom det mesta som rör bygg och boende. Vi anordnar även en Husbyggarskola tillsammans med Gar-Bo Försäkring.1. DIN BUDGET

Vad får ditt nya hus kosta?
Börja med att räkna fram vilka kostnader din privatekonomi klarar av och gör därefter en boendekalkyl.
På de olika bankernas hemsidor finns bra verktyg för detta.

Det är bra om du redan i ett tidigt skede kontaktar din bank för att få reda på hur mycket pengar du verkligen får låna.

Vad kostar huset?
När du kommit fram till var den övre gränsen för din huskostnad hamnar, är det dags att be de olika husföretaget om en sammanställ- ning av byggkostnaderna för det hus du vill bygga. Vad ingår och vad ingår inte? Var noga när du jämför.


Läs mer


2. TOMTVAL

Var du ska bygga ditt hus beror så klart på dina önskemål om vad du vill ha nära till. Kanske väger närhet till naturen högre än närhet till köpcentrum? Utgå från vad som är viktigt för dig.

Billigt kan bli dyrt
Tänk på hur huset kan placeras beroende på väderstreck och vegetation. Undersök vad som behövs för att göra tomten byggklar. Kanske tillkommer stora kostnader för sprängning, schaktning och andra markarbeten.

Är tomten ansluten till kommunens vatten och avlopp – eller tillkommer kostnader för detta? I nyplanerade områden behöver du ibland betala en gatukostnad. Innan den är betald ges inget bygglov. Jämför därför alltid tomtpriserna utifrån vad som krävs för att göra tomten klar för ditt husbygge.

Koll på planerna
Kolla med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för tomten. Om det finns en detaljplan anger den hur du får bygga. Om detaljplan saknas finns ibland särskilda bestämmelser.

Kolla även kommunens områdesplan. Här kan du se vilka framtids- planer som gäller för området i stort.


Läs mer


3. HUSTYP

Ska ditt nya hus vara ett lösvirkeshus eller ett kataloghus?

Att bygga i lösvirke ger stor frihet vad gäller själva utformningen, men byggprocessen kan ibland vara svårare att överblicka ekonomiskt. Huset står dessutom oskyddat för väder och vind en tid, eftersom det tar relativt lång tid att resa stommen och att lägga tak.

De flesta kataloghus är projekterade avseende t ex installationer, energi och brandskydd, så de uppfyller Plan- och bygglagen (PBL).

Idag kan de flesta husföretag erbjuda stora möjligheter att variera och förändra ursprungliga planlösningar, vilket gör att du kan utforma ett mycket personligt hus. Byggelementen till ett typhus produceras inomhus och sätts snabbt upp vid husbygget. Det borgar för att det inte kommer fukt i konstruktionen under byggperioden.

Hur ska ditt nya hus se ut?
Om du väljer att bygga ett kataloghus, är det nu dags att börja titta på de olika husleverantörernas utbud. Ska ditt nya hus vara ett enplans vinkelhus eller ett tvåplanshus med glasveranda? Vill du ha ett vitputsat nyfunkishus eller ett falurött trähus med vita knutar? Möjligheterna är oändliga! På Nybygget kan du se en mängd olika villor och fritidshus från Sveriges ledande hustillverkare på en och samma plats.


Läs mer


4. PLANLÖSNING

Vad är viktigt för dig? Vill du kanske ha plats för ett hemmagym, ett stort lekrum till barnen eller en mysig vinkällare? Gör en lista på vad du tycker är viktigt och välj en planlösning som passar dina behov eller som enkelt kan anpassas.

Tänk även på hur dina behov kommer att se ut om fem, tio år.
Hur kan husets planlösning förändras med tiden? Små barn vill gärna ha sina sovrum intill sina föräldrars. Men om några år kanske de vill ha mer avskildhet. Räcker förvaringsutrymmena om familjen växer? Fundera på hur dina framtida behov kommer att se ut.

Redigerbara planlösningar
Husföretagen arbetar ständigt med att utveckla bostäder som tillgodo- ser den moderna familjens behov. De planlösningar som tas fram är resultatet av många års erfarenheter av husplanering. De ska däremot ses som förslag – de går i de flesta fall att förändra. Diskutera dina synpunkter med din hussäljare och be om en modifierad planlösning i linje med dina önskemål.


Läs mer


5. ENTREPRENADFORM

Hur mycket arbete vill du själv utföra och vad vill du lägga ut på entreprenad? Det finns tre olika entreprenadformer att välja mellan:

Totalentreprenad
Du skriver kontrakt med en enda entreprenör. Du väljer hus, tomt och husets placering. Därefter står entreprenören för alla praktiska detaljer fram till tillträdesdagen.

Generalentreprenad
Vid generalentreprenad skriver du kontrakt med två olika entreprenörer. Dels med någon som ritar huset (om du bygger ett lösvirkeshus) eller en husleverantör (om du bygger ett kataloghus). Och dels med en entreprenör som bygger huset och ordnar för vatten, avlopp och el.

Delad entreprenad
Vid delad entreprenad avtalar du med alla inblandade leverantörer. Denna form ger dig möjlighet att vara med och påverka under hela byggprocessen och passar särskilt bra för dig som vill göra en del arbeten själv.

Tänk på att utan totalentreprenad blir du som byggherre ansvarig för en stor del av byggprocessen. Läs därför på mer om de olika entreprenad- formerna, så du är säker på vad som passar dig. Och blanda inte ihop ”nycklefärdigt” med totalentreprenad.


Läs mer


6. FÖRBEREDELSER

Innan bygget av ditt nya hus kan starta finns det några viktiga förberedelser du behöver göra.

Köpeavtal
Du och husföretaget upprättar ett avtal er emellan som är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här i anges ett fast pris på det som avtalet omfattar, vilket varierar beroende på entreprenadform och hus-leverantör.

Nybyggnadskarta
Kartan beställs av din kommun. På kartan ritas in var huset ska placeras.

Bygglov
En bygglovsansökan som innehåller samtliga ritningar ska skickas till kommunens avdelning för bygglov. Flertalet husföretag erbjuder hjälp med att ta fram dessa ritningar. I ansökan om bygglov ska du även ange vem som ska vara kontrollansvarig (KA). Handläggningstiden för bygglov varierar mellan olika kommuner.

Genomförande av bygglov
När bygglovet är beviljat blir du och din KA kallad av byggnadsnämnden, som bokar en tid för tekniskt samråd. Alla handlingar kontrolleras, så byggnationen uppfyller PBL (Plan- och bygglagen) och en kontrollplan upprättas.
När kommunen godkänt kontrollplan och handlingar beslutar de om startbesked. Därefter får byggnationen påbörjas.
När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.


Läs mer


7. BYGGSTART

Byggnadskreditiv
När köpeavtalet är tecknat och bygglov beviljat, ska du träffa din bank för att få ett konkret lånebesked. Här är det viktigt att du träffar någon som verkligen kan nybyggnationer. Många husföretag har etablerade bankkontakter, så kontrollera gärna med din hussäljare. Under bygg- perioden finansieras bygget av ett byggnadskreditiv som banken lägger upp. Först när huset är färdigbyggt placeras lånet.

Kontrollansvarig
Du ska som byggherre utse en Kontrollansvarig, KA, som ska se till att arbetet utförs enligt samhällets krav. Denne ska vara certifierad och registrerad hos Boverket och vara fristående från de övriga som är in- blandade i byggprocessen. Gar-Bo kan hjälpa dig att utse en lämplig KA som är specialist på småhus. Samtliga certiferade kontrollansvariga finner du på www.boverket.se.

Huset beställs
När alla dina förberedelser är klara gör hussäljaren en beställning. Hur lång tid det tar att producera huselementen varierar, men räkna med att det tar några månader efter beställningen till huset levereras. Under tiden byggs husgrunden och eventuella markarbeten görs. Dessa ska vara klara senast en vecka innan huslevereransen.


Läs mer


8. HUSLEVERANS

Det är ett spännande ögonblick när huset levereras. Husdelarna kommer på stora lastbilar och lyfts på plats av en mobilkran. Redan samma dag kan du se hur huset börjar ta form. Det är viktigt att snabbt få huset tätt, därför jobbar man intensivt för att hinna säkra för väder och vind.

Så snart stommen är rest läggs utvändig takbeklädnad, fasaden kompletteras med detaljer och innerväggar monteras.


Läs mer


9. FÖRSÄKRINGAR

Vissa försäkringar måste tecknas för att bygganmälan ska gå igenom. Gar-Bo Försäkring, som finns på Nybygget och är experter på försäkringar för nybyggnation rekommenderar:

Färdigställandeförsäkring
Vid de flesta husbyggen ska det finnas ett så kallat färdigställandeskydd. Detta skydd kan bland annat vara Färdigställandeförsäkring från Gar-Bo. Skulle du på grund av konkurs behöva upphandla ett annat företag täcker försäkringen merkostnader med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman. Glöm inte att teckna Nybyggnads- försäkring så att du får ett bra försäkringsskydd för ditt nybyggda hus.

Nybyggnadsförsäkring
Nybyggnadsförsäkring är en10-årig försäkring som kan tecknas av byggherre, entreprenör eller husleverantör. Försäkringen täcker kost- naden för att återställa byggnaden efter en skada och för att rätta till det fel som har orsakat skadan om den beror på att entreprenören har utfört arbetet fel eller använt olämpligt material.


Läs mer


10. INFLYTTNING

Så börjar det äntligen bli dags för inflyttning in i ditt alldeles egna, nybyggda hus. Men innan dess ska ditt hus slutbesiktigas av en professionell och opartisk besiktningsman.

Du väljer själv vem du ska anlita. Om det finns fel och brister som upptäcks vid besiktningen noteras detta. Entreprenören är ansvarig för att rätta till dessa brister. Han är även ansvarig för fel och brister som visar sig inom två år efter denna.

Två år efter slutbesiktningen ska en tvåårsbesiktning genomföras, för att upptäcka eventuella fel innan reklamationsfristen går ut. Senast två år efter det att du flyttat in ska du även energideklarera ditt hus.


Läs mer