5. Entreprenadform

Hur mycket vill du göra själv på husbygget? Entreprenad är väldigt ofta synonymt med byggföretag. Det finns många typer av entreprenadform att välja mellan: totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Oavsett vilken typ av entreprenadform du är ute efter hittar du seriösa aktörer genom Nybygget.

Kolla upp företaget

Oberoende av vilken entreprenadform du väljer att använda dig av är det alltid viktigt och kolla upp företaget ordentligt. Kronofogden kan svara på om företaget har några skulder hos dom och Bolagsverket kan ge ytterligare information. Även recensioner och omdömen från tidigare kunder kan vara värdefullt att läsa igenom.

Totalentreprenad

Totalentreprenad är till för dig som vill att ett och samma företag ska ta hand om allt från början till slut. Det vill säga att du väljer tomt, hus och husets placering, resten sköter entreprenören fram till tillträdesdagen. Att anlita en totalentreprenad brukar vara något vanligare vid bygge av ett lösvirkeshus än ett modulhus. Vid ett modulhus kan ofta företaget som har sålt huset ha sina egna entreprenörer som de använder sig av.

Fördelar med totalentreprenad

En av de främsta fördelarna med en totalentreprenad är att du endast skriver kontrakt med en entreprenör. Det gör att du enbart behöver ha kontakt med ett enda företag och inte flera stycken på en och samma gång. All kommunikation och alla frågor sker med en part vilket kan vara skönt. Totalentreprenad är den form av entreprenad som kräver absolut minst arbetsinsats från dig.

Nackdelar med totalentreprenad

Det kan bli väldigt sårbart att förlita sig på ett enda företag. Om företaget går i konkurs eller oenigheter uppstår påverkar det direkt bygget väldigt mycket. Därför är det alltid väldigt viktigt att vara säker på att ha tecknat försäkringar som träder in vid den här typen av händelser.

Generalentreprenad

Vid generalentreprenad skrivs ett kontrakt med två olika entreprenörer varav den ena utför projektering och den andra uppförande. Projektering innebär den del där huset ritas och allt planeras. Det är vanligen en byggherre som har det huvudsakliga ansvaret vid den här processen. Uppförandet är den del då huset och allt runt om byggs. I denna process finns en entreprenör som redan från start är generalentreprenör och ansvarar för att material köps in och anlita eventuella underentreprenörer.

Fördelar med generalentreprenad

Som beställare kan det finnas mer att säga till om och ha specifika önskemål gentemot varje entreprenör. Framförallt den som ställer totalentreprenad vid modulhus, här kan du styra detaljer hela vägen. Du kan dessutom välja flera entreprenörer, en som är specialiserad på just den uppgiften och hela arbetet hänger inte enbart på en enda entreprenör. Det innebär att du inte är lika sårbar om något händer med den entreprenören.

Nackdelar med generalentreprenad

Om generalentreprenören går i konkurs står du med en entreprenör för projekteringen men inte uppförandet. Fungerar allt som det ska så sköter generalentreprenören allt gentemot underentreprenörer och fakturerar dom och skickar sedan en enda faktura till dig. Levererar underentreprenörer inte i tid eller bra kvalitet kan det bli kostsamt för generalentreprenören som i sin tur belastar dig med den kostnaden.

Delad entreprenad

En delad entreprenad innebär att du skriver avtal med samtliga av de entreprenörer som används. Det innebär att du själv väljer ut varje enskild entreprenör och kan således välja den som känns mest kompetent och förtroendeingivande.

Fördelar med delad entreprenad

Stor valfrihet. Det är inte någon annan som tar beslut om vem som ska göra vad utan hela ansvaret vilar på dig. Du blir dessutom inte lika sårbar om någon entreprenör faller bort, utan andra entreprenörer kan jobba vidare tills att det kommer en ny.

Nackdelar med delad entreprenad

Många entreprenörer innebär också många kontakter och mycket att hålla reda på. Väljer du en delad entreprenad behöver du också vara medveten om att det kan innebära ett större engagemang och mer arbete för dig. Du kan exempelvis behöva medla mellan två entreprenörer om det uppstår dispyter eller finns delade meningar om arbetet.

Välja rätt entreprenad

Att välja rätt entreprenad är inte helt lätt, men efter att ha tagit del av information om respektive entreprenadform är det lättare att göra ett bra val. Första steget är alltså att välja vilken form av entreprenad som passar för just ditt bygge. Är det första gången du bygger hus? Då kan totalentreprenad vara att rekommendera, där du har en säljare som är med och har koll på hela processen från början till slut och som har koll på de lagar och regler som gäller.

Nästa steg är att hitta den eller de entreprenörer som ska genomföra arbetet. Ta kontakt med flera olika och välj en som det känns bra med. På Nybygget kan du komma i kontakt med flera olika entreprenörer. Bygga hus är en process som tar lång tid så du behöver trivas och känna dig trygg redan från start och hela vägen tills det är inflyttningsklart.