Nybygget hakar på trender inom boende och satsar på en Energidag med solen i fokus

2 september 2013

Den 7 september anordnar Nybygget tillsammans med bland andra Telge Energi Stora Energidagen. Dagen anordnas på Nybygget där föreläsningar och aktiviteter kommer att påvisa att solen tar marknadsandelar i jakten på ren el.
Nybygget har sedan ett år tillbaka satsat på att erbjuda sina kunder mervärde genom rådgivningshelger inom allt som rör boendet. Med Stora Energidagen tar det permanenta visningshusområdet ytterligare ett steg och skapar en inspirerande mötesplats där viktiga frågor som framtidens energi diskuteras och just den här dagen står solen i centrum.

Nybygget har valt att samarbeta med Telge Energi för att kunna erbjuda sina besökare mervärde. Telge Energi arbetar för ren el där vindkraft, vattenkraft och solkraft står i centrum, alla förnybara energiformer som inte ökar koldioxidutsläppen. Stora Energidagen har den 7 september tagit fasta på solkraft.

Vinnova visar i sin fördjupningsstudie från 2009, Hetast på marknaden – Solenergi kan bli en av världens största industrier, att den tekniska utvecklingen för solenergi går framåt och att tillverkningskostnaderna sjunker samtidigt som verkningsgraden ökar. I studien går att läsa,

Den framväxande marknaden för solenergi kommer, tillsammans med andra förnybara energikällor, att påverka hanteringen av elmarknaden överlag.
Solenergi medger att nya aktörer kommer in på elmarknaden och att nya alternativ finns för både konsumenter och företag att bli självförsörjande vad gäller el i större utsträckning än tidigare”.

– Vi levererar enbart ren el till våra kunder. El som kommer från sol, vind och vatten som är förnybara energikällor. Idag ingår solel i alla våra avtal och vi köper solelen direkt från ett antal av våra villakunder som har ett överskott. Vår ambition är att kraftigt öka andelen solkraft i våra elleveranser de närmaste åren och därmed bidra till en snabbare utbyggnad av förnybara energikällor, säger Stefan Sundelius, affärsutvecklare på Telge Energi.

Stora Energidagen bjuder besökare på kunskap. Tanken är att intresserade oavsett om man ska bygga nytt, bygga om eller redan har byggt sitt drömboende ska kunna inhämta information och lära sig om solenergi och se att det idag är ett alternativ till andra energikällor.

– Att vi på Nybygget anordnar den här dagen beror på att vi av erfarenhet vet att våra besökare vill hitta energismarta lösningar och miljövänligare sätt att värma, kyla, belysa och leva i sina hem. Därför kommer representanter från Telge Energi att tydliggöra hur en vanlig villa kan försörjas med hjälp av solen. Samtidigt kommer andra aktörer att finnas på plats för att visa upp energismarta lösningar för hemmet. Det är viktigt att Nybygget inte bara blir förknippat med att vara en permanent husutställning där besökare får inspiration inom arkitektur, design, inredning och trädgård. Vi måste hänga med i utvecklingen och hjälpa våra besökare att fatta kloka beslut inom allt som har med hem och boende att göra säger Camilla Yngfalk, Platschef på Nybygget.