Husteamet

Året var 1992 när en fabrik byggdes och etablerades i Lettland. Från att fabriken etablerades fram till dagens datum har Attefallsteamet ständigt vuxit på marknaden. De satsar på mindre hus, attefalshus och liknande. Attefallshusen är arkitektritade och levereras nyckelfärdiga i Sverige och hela norden. Ett av deras främsta fokus ligger på att bygga hållbart. Mottot är “From Nature to Nature” vilket de efterlever i varje steg av produktionen. Endast fullvuxet virke används och all skördad skog ersätts med nyplanterad skog. Produktionen lever upp till höga krav då det gäller både miljö och säkerhet, med fokus både på människan och planeten. De tillverkar även fönster, dörrar och mycket annat på samma fabrik för att minimera antalet transporter och föroreningar.

Kontakta våra husrepresentanter

  • Ulrik Lund

    070-310 01 01
  • Petter Axene

    073-422 78 00