Bygglån – Så funkar det!

Byggnadslån, bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv?

Det finns flera begrepp när vi pratar om att finansiera ett husbygge. Det kan vara lite förvirrande och kanske till och med stressa dig, då det kan vara lite oklart vad de olika begreppen betyder.

Men det finns ingen anledning att känna sig överväldigad – det är nämligen olika namn för precis samma sak. Byggnadslån är antagligen den benämningen du hör mest, men det är alltså samma sak som bygglån, byggnadskredit och byggkreditiv. Byggnadslån kan beviljas för husbygge, för om- och utbyggnader samt större renoveringar.

Inget vanligt bolån

När du köper dig en bostad av olika slag, så har du möjligheten få ett bolån av banken. På samma sätt kan du få hjälp av banken med ett byggnadslån, när du ska finansiera ett husbygge. När man räknar på lånet, tittar man på och räknar med alla omkostnader som har med husbygget att göra. Men precis som med ett vanligt bolån så behöver du själv stå för en viss del av totalkostnaden. Du behöver du kunna visa beräkningar och offerter från företagen som är involverade i bygget, för att banken ska kunna bestämma omfattningen av ditt lån.

Den största skillnaden mellan ett byggnadslån och ett bolån, är att byggnadslånet fungerar som en sorts kredit hos banken. Du får alltså inte tillgång till hela beloppet på en gång, utan du får bruka krediten i takt med att husbygget fortskrider och fakturorna betalas för husbygget. Du får heller inte pengarna i handen, eller på ditt konto – istället kommer utgifter som har med husbygget att göra kunna skickas till banken, som i sin tur täcker kostnaderna.

Bankens säkerhet

Banken använder din bostad som säkerhet i ett bolån, men vilket ju inte existerar vid ett byggnadslån i med att det är det du är igång med att bygga. Därför behöver banken skaffa sig säkerhet på annat sätt. Denna säkerhet skapas dels genom att du visar upp de beräknade kostnaderna, som vi pratade om ovan, men även genom att besiktningar utförs på fastigheten kontinuerligt medan huset byggs. Banken kan på så sätt säkerställa att husbygget framskrider enligt plan, och att fakturorna som presenterats stämmer. Besiktningsmannen kan även vittna om huset ökar i värde på det sätt som förväntas.

Byggnadslånet övergår till bolån

När huset är färdigt, gör besiktningsmannen en slutbesiktning. Därefter utfärdar kommunen ett slutintyg för husbygget, som intygar att husbygget är färdigt och avslutat.

Vid detta tillfälle är det dags att träffa banken igen, för att avsluta byggnadslånet och etablera ett bolån. Nu har du ju en bostad att använda som säkerhet för lånet, vilket är kravet för ett bolån.

Utvärdera alternativen

När du precis har påbörjat förloppet, och ska boka ett möte med banken för att diskutera möjligheten att få ett byggnadslån, kan det vara klokt att först utvärdera dina alternativ. Eventuellt kan du förhandla dig till bättre villkor hos din nuvarande bank, än de som först presenterades för dig? Eller så kan du kan få bättre villkor hos en annan bank än din vanliga?

Idag förekommer det ofta att förhandla om räntan, men det finns även andra aspekter av byggnadslovet, som du kan diskutera. Uppläggningsavgift för lånet, till exempel. Några banker tar också ut en kreditavgift. Se till att inte ha för bråttom – det kan vara värt att utvärdera olika alternativ.

Steg för steg

Så här brukar processen se ut efter att du har köpt din tomt, samt skrivit köpe- och entreprenadskontrakt med husleverantören som ska bygga ditt hus:

 1. Ta kontakt med en eller flera banker för att se vad de erbjuder och hur deras villkor ser ut.
 2. Träffa banken. Här ska du visa de handlingar som behövs för att du ska få byggnadslånet (offerter, beräkningar och liknande)
 3. Ansök om bygglov
 4. Nytt möte med banken för att upprätta lånehandlingar
 5. Bygget påbörjas. Banken gör utbetalningar allt eftersom leverantörer och entreprenörer skickar fakturor
 6. Besiktningsmannen gör en slutbesiktning och kommunen utfärdar ett slutintyg
 7. Möte med banken, för att avslutas byggnadslånet och lägga om lånet till ett bolån.

Men först av allt gäller det att hitta en tomt att bygga på och den jakten kan du starta genom att klicka här!

Lycka till!Orginaltext på Ledigatomter.se

Bygglov – Så här funkar det!

När behöver du ett bygglov?

Generellt uttryckt behövs bygglov när man vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar. Som byggnad räknas i det här fallet inte endast hus, utan det kan även handla om exempelvis ett plank eller en mur. För att ge en lättöverskådlig översikt, listar vi nedan de olika typer av byggnader som kräver bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad

Nybyggnad är vad det låter som, men tillbyggnad kan tåla att förklaras lite närmare. Allt som ökar en byggnads volym åt något håll – uppåt, nedåt eller åt sidan – räknas som tillbyggnad. Det kan alltså röra sig om sådant som du spontant inte skulle kalla byggnad, som exempelvis en carport eller ett utskjutande hustak. Har du en husvagn som du planerar att ha stående en längre tid på din tomt? Då kan även det kräva bygglov.

Vissa typer av ändringar

Om du vill byta färg på ditt hus, ändra fasadbeklädnad eller material på taket, kan du behöva bygglov för detta. Det gäller om du bor i ett område som har en detaljplan.

Normalt behövs inget bygglov för att göra invändiga förändringar. Undantaget är om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning, om de bärande delarna berörs, eller om du vill göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Nya användningsområden

Om du har en byggnad som används för ett syfte (tex bostad), men vill ändra användningsområde för den (tex för att öppna en butik) behöver du bygglov för detta. Det spelar alltså ingen roll huruvida du gör några invändiga ändringar, eller som det bara är delar av byggnaden som används på ett nytt sätt.

Anläggningar

Till anläggningar räknas i det här avseendet:

 • Murar och plank
 • Upplag och materialgårdar (tex permanent uppställning av fordon eller containrar)
 • Fasta cisterner för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen
 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad och golfbanor
 • Radio/telemaster och torn
 • Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra dessa typer av anläggningar.

Skyltar och strålkastare

För större ljusanordningar, samt för att sätta upp eller ändra en skylt i detaljplanerat område krävs bygglov. Bygglov kan även krävas i områden utan detaljplan, om kommunen har sådana bestämmelser.

Byggnadsnämnden ger besked

Om du är osäker på om det krävs ett bygglov för det du vill göra, ska du kontakta byggnadsnämnden i den kommun det gäller. De kan ge dig råd och vägledning och avgöra om du kan behöva ett bygglov.

Processen – från början till slut

Om du har kommit fram till att den åtgärd du planerar kräver bygglov, kan det vara bra att känna till vad du har att vänta dig av den kommande processen. Nedan listar vi alla steg som du kommer att gå igenom.

 1. Skriftlig ansökan. Din ansökan ska innehålla alla uppgifter, ritningar och handlingar som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas. Hos kommunen finns blanketter som ska användas. I vissa kommuner kan du även ansöka via e-tjänst. Ansökan skickas till byggnadsnämnden i kommunen.
 2. Byggnadsnämnden gör en första granskning. Här kontrolleras om åtgärden behöver ett bygglov, samt om alla nödvändiga handlingar finns med. Om nämnden anser att ansökan inte är komplett, får du en viss tid på dig att skicka in kompletterande handlingar.
 3. Mottagningsbevis. Så snart som möjligt, efter att byggnadsnämnden har tagit del av din ansökan, ska du få skriftlig information om bland annat hur lång tid du kan räkna med att få vänta på beslutet.
 4. Din bygglovsansökan prövas. Byggnadsnämnden prövar om bygget du ansöker om uppfyller ställda krav gällande ändamål och kommunens detaljplan. Om detaljplan saknas, prövar nämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. Generellt gäller att du inom 10 veckor från det att du lämnade in din ansökan eller kompletterande handlingar, ska få ditt bygglovsbeslut.
 5. Beslut om bygglov. Beslutet fastställer huruvida du får ditt bygglov beviljat, eller om du får avslag på din ansökan. Om du får ditt bygglov beviljat, måste du börja bygga inom 2 år, och du måste ha färdigställt byggnaden inom 5 år. Om du får avslag, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.
 6. Tekniskt samråd med byggnadsnämnden. Om du får ditt bygglov beviljat, kallas du ofta till ett tekniskt samråd med byggnadsnämnden, för att diskutera hur du ska planera och organisera arbetet.
 7. Du får ett startbesked. När du har fått ditt startbesked, och bygglovet har kungjorts enligt gängse praxis, kan du efter 4 veckor påbörja ditt bygge.
 8. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök. Besök av någon från byggnadsnämnden ska ske på byggarbetsplatsen minst en gång under byggtiden. Mötet protokollförs.
 9. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd. När projektet har avslutats, brukar byggnadsnämnden hålla ett slutsamråd, bland annat för att gå igenom att kontrollplanen har följts.
 10. Slutbesked. Du får inte börja använda det du har byggt, förrän du fått ett slutbesked från byggnadsnämnden. För att slutbesked ska utfärdas, måste nämnden säkerställa att alla krav är uppfyllda.

Lycka till med ditt bygglov!

Köpa tomt

1. Var vill du bo?
Detta kan ju tyckas vara en självklar start, men ändå nog så viktig att poängtera. Ett hus går att bygga om, bygga ut, till och med riva och bygga upp på nytt, men det finns en sak som du inte kan ändra på; läget. Har du en särskild kommun du vill bo i, eller kan du tänka dig var som helst i landet? Vill du bo nära vatten, nära skog, eller kanske så nära staden som möjligt? Låt det ta sin tid, och fundera både på vad du vill ha idag, och kanske om fem eller tio år, så ökar möjligheten att du kommer att trivas med ditt boende även på lång sikt.

2. Håll koll
När du har dina preferenser klara för dig, är det dags att börja hålla koll på marknaden. Vilka tomter ligger ute till försäljning, och hur ser prisläget- och utvecklingen ut?

Du kan hitta tomter på flera sätt.

Vill du ha full koll på tomtmarknaden så har du redan hittat rätt! Här på LedigaTomter.se hittar du fler lediga tomter som är till salu än någon annanstans! Klicka här för att komma direkt till sökfunktionen!

Byggföretag och husleverantörer erbjuder tomter – då tillsammans med ett hus, som du själv väljer utifrån ett antal alternativ som du får presenterat för dig. Detta är en smidig lösning, om du vill slippa allt pappersarbete som hör ihop med byggnadsprocessen, men å andra sida har du mindre valfrihet vad gäller utformningen av själva huset.

Ytterligare ett alternativ är att köpa tomten av en privatperson, som kanske har styckat av sin tomt, eller en tomt där det redan står ett hus.

Kom ihåg att du sannolikt inte är den enda spekulanten, så om du hittar en tomt som du verkligen vill ha, kan du behöva vara på hugget…

3. Sätt dig in i detaljplan och områdesplan
En detaljplan berättar hur många byggnader som får byggas på tomten, och hur stora de får vara. Detaljplanen sätts av kommunen där tomten ligger. I en områdesplan kan du läsa vad kommunen har för planer för området, till exempel om man planerar att dra nya vägar, anlägga parker, eller uppföra byggnader. Allt detta är så klart viktigt för dig att känna till, då det kan komma att påverka din tomt och ditt boende.

4. Titta på tomten vid flera tillfällen
Det är lätt att förälska sig i en tomt som badar i strålarna från en nyvaken morgonsol, men hur ser ljuset ut senare på dagen? Det kan vara en god idé att titta på tomten som du är intresserad av, vid olika tidpunkter under dygnet. Det som badade i strålande sol på morgonen, kanske ligger i sorgsen skugga redan från lunch och framåt?

Även om du blivit väldigt förtjust i en tomt, lönar det sig i längden att göra ett noggrant och ärligt förarbete. Visst kan du behöva göra avkall på vissa saker, men se till att inte låta det bli de saker som är allra viktigast för dig.

5. Gör en rättvisande prisjämförelse
Priset på tomter skiljer sig så klart beroende på en rad olika faktorer. Olika geografiska områden har olika status och prisläge, och områden nära kommunikationer och bekvämligheter är ofta dyrare än mer lantligt belägna områden. Det är inget konstigt med det.

Det du behöver ha med dig, när du jämför priser på olika tomter, är alla kostnader som kan tänkas tillkomma.

Undersök om det finns kommunalt vatten och avlopp, el och fibernät draget till området där du vill bygga ditt hus. Om inte, ta reda på kostnaden för detta. Du kommer även att behöva ansöka om bygglov för ditt nya hus, samt tillstånd för eventuella markarbeten på tomten. Köper du en tomt där det redan står ett hus som du vill riva, behöver du ett rivningstillstånd. Budgetera även för själva rivningsarbetet.

Se till att ta höjd för alla eventuella kostnader i din budget, innan du gör slag i saken och köper en tomt, och tänk på att kostnaderna kan skilja mellan olika kommuner.

Det är viktigt att vara medveten om att priset som anges för en tomt sällan är detsamma som den slutliga kostnaden.

Lycka till med ditt tomtköp!