Älvsbyhus

Älvsbyhus är en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 1944 som Norrfjärdens Träförädling. Älvsbyhus utveckling tog fart i början på 60-talet då man på ett innovativt sätt utvecklade och byggde upp en rationell industriellbyggprocess enligt löpandebandprincipen inomhus i en fabrik. Det första huset tillverkades 1960. Nu har vi levererat mer än 42 000 hus till kunder i Sverige, Finland och Norge från våra tre fabriker i Sverige och i Finland.

Kontakta våra husrepresentanter